PRELEGENCI

 

PROF. PAUL H. DEMBINSKI

Wybitny polsko-szwajcarski ekonomista, wykładowca uniwersytetów w Genewie i w szwajcarskim Fryburgu, dyrektor Obserwatorium Finansowego w Genewie i dyrektor Instytutu Badań Ekonomicznych Eco Diagnostic. Wykłada w Lozannie, Oksfordzie i Santiago de Chile. Członek rady konsultacyjnej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Karola w Pradze. Jest dyrektorem „Observatoire de la Finance”, profesorem na Uniwersytecie Genewskim, prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Promocji Nauczania Społecznego Kościoła i członkiem rady naukowej watykańskiej Fundacji Centessimus Annus.

 

 

 

PROF.  JERZY HAUSNER

Jeden z najbardziej znanych polskich ekonomistów. Był ministrem gospodarki i wicepremierem w rządach Leszka Millera i Marka Belki. W latach 2010-2016 członek Rady Polityki Pieniężnej. Pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

 

 

 

 

 

 

PROF. EDWARD SKIDELSKY

z Exeter University, filozof specjalizujący się w filozofii kultury i historii filozofii (autor między innymi Ernst Cassirer: The Last Philosopher of Culture, 2009), a ostatnio przede wszystkim w dziedzinie etyki i filozofii polityki, ze szczególnym naciskiem na problematykę moralności kapitalizmu. Największy sukces odniosła jak dotąd jego, napisana wraz ojcem Lordem Robertem Skidelskym, książka How Much is Enough? Money and the Good Life, która została przetłumaczona na ponad 15 języków.  Jej tytuł posłużył za hasło przewodnie tegorocznej konferencji.